Vrouwenkoor Furore

Vierentwintig enthousiaste vrouwen vormen het koor Furore, dat onder leiding staat van dirigent Gerard Legeland. Het repertoire dat we zingen is gevarieerd. We zingen Balkan, klassiek en lichte muziek. Dit doen we meestal a capella. Soms is er instrumentale begeleiding.

Het koor is opgericht in 2006 opgericht door Ines Leijen. Furore bestaat meer dan 10 jaar.

Sinds de oprichting repeteren wij twee-wekelijks in Utrecht. Eerst wordt er met een zangcoach gewerkt
aan stemvorming en klankkwaliteit. Dirigent Gerard Legeland verzorgt het instuderen van liederen in uiteenlopende
stijlperiodes, talen en culturen.

Het bestuur zorgt ervoor dat de lopende zaken binnen het koor geregeld worden.
Naast het bestuur is er een optreedcommissie actief.

Foto Furore 2016